Heraldika a genealogie

Heraldika (1941)

Heraldika a genealogie

Kniha popisující teorii a historii heraldiky, především se zaměřením na Čechy. Text doplněn kresbami autora Karla Schwarzenberga.

Evropské královské rody (1995)

Heraldika a genealogie

Kniha věnující se historii královských dynastií v monarchiích Švédska, Norska, Dánska, Španělska, Belgie, Nizozemí a Anglie.

Klíč k našim městům (1979)

Heraldika a genealogie

V knize je popsána obecná historie a vývoj měst do současnosti (druhé poloviny 20. století). U 107 měst je čtenář seznámen s jejich hlavními symboly, tedy znakem, pečetí a vlajkou.

Lobkowiczové, dějiny a genealogie rodu (2002)

Heraldika a genealogie

Genealogie rodu Lobkowiczů. V knize je i kapitola věnující se historii rodu, stručný přehled vývoje rodového erbu a seznam držených statků.