Staré tiskoviny

Amatérské rádio (1956)

Staré tiskoviny


Časopis Svazu pro spolupráci s armádou. Vychází od roku 1952 a je určen pro široký okruh lidí zabývající se elektronikou a radiotechnikou.

Časopis Výběr, sešit 1. (1942)

Staré tiskoviny


Podtitul "Nejlepší a nejzajímavější články současné doby". Vydáno ve Zlíně v nakladatelství Tisk s.r.o.

PTT - pošta, telegraf, telefon (1950)

Staré tiskoviny


Noviny Svazu zaměstnanců pošt, ročník I., číslo 1., vydáno 10.1.1952.

Pražský ilustrovaný zpravodaj (1940)

Staré tiskoviny


Č.27, ročník 1940. Prvorepublikový a protektorátní časopis, který vycházel v letech 1920-1945 v nakladatelství Melantrich.