Učebnice

Slovník spisovatelů

Učebnice

Španělsko, Portugalsko

Masarykův slovník naučný

Učebnice

Stati a rozpravy

Slovník spisovatelů

Učebnice

Mini - vini slovník

Latina pro vysoké školy

Učebnice

I. - III. díl

Neuestes wort- und facherklärendes Verteutschungs-Wörterbuch

Učebnice

I.(A-O), II. (P-Ž)

Česko-německý slovník

Učebnice

Druhé, značně rozmnožené vydání