Místopis

Čechy

Místopis

Vlastivědný časopis pro mládež, ročník II. - 1925 - 1926

Chotěboř

Místopis

18. vydání - červenec 1946

Pernštýn

Místopis

Umělecké památky 18

Na Východě

Místopis

Poklady národního umění sv. 28

Kyjovsko a Ždánsko ve svých obcích

Místopis

Historický střed města, Dodatky I.

Od kolébky Riegrovy

Místopis

Edice kroužku přátel starožitností v Plzni