Místopis

Republika československá

Místopis

Oblastní turistický průvodce č. 12

Kamenitz a/d. Linde

Místopis

měřítko 1:75.000

Klíč k našim městům

Místopis

Geografické názvoslovné seznamy OSN-ČSSR

České hrady

Místopis

Poklady národního umění XXV

Chodsko

Místopis

"Průvodce krajem, dějinami jeho lidu a komentář k ""Chodským rebeliím"""

Orlík, státní hrad a okolí

Místopis

publikace Státní památkové správy