Umění/Architektura

Malíř Max Švabinský

Umění/Architektura

Katalog výstavy v Muzeu hl. města Prahy, prosinec 1987

El Arte de los Indos Norteamericanos

Umění/Architektura

E. Siebert, W. Forman 

Kremnická štátná mincovňa 1328-1561-1961

Umění/Architektura

 

České umění gotické

Umění/Architektura

Mladá fronta 

Krása české mince

Umění/Architektura

Marie Prušáková, Ludvík Veselý 

Ceilon masken

Umění/Architektura

Artia