Odborné

Further magic of hands

Odborné

Edward Victor 

Základní principy hospodářské politiky socialism

Odborné

Oikoymenh 

Filosofický časopis 1-3,5,6

Odborné

Hofrat Prof. Dr. Josef Halban 

Základy stavitelství 4 díly

Odborné

B. G. Teubner Berlin 

Jeřáby

Odborné

Berlin 

Antológia staršej slovenskej literatúry

Odborné

Praha