Učebnice

Česko-německý a německo-český slovník

Učebnice

praktický kapesní slovník

Slovník jazyka českého A-K, L-Ž

Učebnice

praktický kapesní slovník

Handbuch zur Vorbereitung auf die Prüfungen der Postbeamten in der Telegraphie

Učebnice

Příruční knížka ku cvičením mluvnickým vůbec a pravopisným zvlášť

Wie ich richtig erzähle und schreibe

Učebnice

3 svazky - Kriminalistická technika, Speciální expertizy, Kriminalistická technika

Analytická didaktika

Učebnice

2 svazky - část A, B - skripta pro 3. a 4. ročník

Německý jazyk pro právníky

Učebnice

Sinnverwandte Ausdrücke der deitschen Sprage