Historie

Svoboda (Politický časopis)

Historie

Jos. R. Vilímek 

Švanda Dudák (Humoristický čtrnástideník)

Historie

Ed. Grégr 

Kulturní obrázky ze starého Řecka

Historie

 

Na krásném Slovensku

Historie

London 

Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. století

Historie

 

Jubilejní kniha k oslavě tisícileté památky sv.Cyrilla a Metoděje

Historie

Hraběcí knihovna Thun-Hohenstein Děčín