Historie

Terezín

Historie

Svazek třetí

Česká politika

Historie

1914-1938

Alma mater carolina pragensis

Historie

Zmizel zachránce maďarských Židů v sovětském gulagu?

Československý časopis historický, ročník XX, č. 4

Historie

výbor svědectví cizích návštěvníků

Sborník historický IV

Historie

kompletní ročník - 6 svazků

Studia Balcanica Bohemo - Slovaca VI

Historie

Sborník statí, vzpomínek a dokumentů